Búsqueda de LIBROS DEL AUTOR: marti fuster rosa maria

42 resultados

 • 9 SET CÀLCUL 3A: SUMAR I RESTAR SENSE EMPORTAR-NE
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL COLOMÉ, JOSÉ
  - Els quaderns de matemàtique de primària Nou-set Càlcul treballen les operacions de la suma, resta, multiplicació i divisió.- Permeten un treball individualitzat i respecten el ritme particular de l'alumne/a.- En finalitzar el quadern, hi ha un autocontrol on l'alumne/a pot comprovar els seus avenços.- A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals...
  Disponible

  1,30 €

 • 9 SET CÀLCUL 4B: SUMAR I RESTAR EMPORTANT-NE
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL COLOMÉ, JOSÉ
  - Els quaderns de matemàtique de primària Nou-set Càlcul treballen les operacions de la suma, resta, multiplicació i divisió.- Permeten un treball individualitzat i respecten el ritme particular de l'alumne/a.- En finalitzar el quadern, hi ha un autocontrol on l'alumne/a pot comprovar els seus avenços.- A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals...
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 7: FRASES I MAJÚSCULAS
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Otros libros de Martí Fuster, Rosa Maria son Pont Matemàtiques 2n Primària, Cuaderno Puente Matematicas 6º Primaria, Puente Lenguaje 6º Primaria, Nou-set Euro Ii. Decimals, Euro 1 Numeros Enteros, Puente Lenguaje, 2º Primaria, Pont Llengua 4t Primària y Puente Lenguaje, 4º Primaria. Ver su bibliografía. ...
  Disponible

  1,30 €

 • PRIMERES LLETRES 2: PAL
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, ROSA M.
  Disponible

  2,00 €

 • PRIMERES LLETRES 3: PAL
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, ROSA M.
  Disponible

  2,00 €

 • RUMB ESCRIPTURA 6: PARAULES I FRASES
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 9: EL MEU COS. LLETRES, SÍL·LABES I PARAULES
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 10: LA FAMÍLIA I EL COL·LEGI
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 11: ELS ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 12: LA CASA, EL CARRER, EL POBLE I LE CIUTAT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • RUMB ESCRIPTURA 14: EL MERCAT, LA FIRA I LA FESTA MAJOR
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, J.
  Disponible

  1,30 €

 • PRIMERES LLETRES 1: PAL
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA / NADAL, ROSA M.
  Consultar disponibilidad

  2,00 €

 • PUENTE LENGUAJE: 1 ESO
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  6,00 €

 • PUENTE LENGUAJE: 2ºESO
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  6,00 €

 • QUADERN DE VACANCES: 1ER
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  7,00 €

 • QUADERN DE VACANCES: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  7,00 €

 • QUADERN VACANCES: 3R
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  8,00 €

 • QUADERN DE VACANCES: 4RT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  8,00 €

 • QUADERN DE VACANCES: 6È
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  9,00 €

 • PONT LLENGUA: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Quadern d'exercicis de llengua per 3r primària. Activitats bàsiques per preparar l'entrada a 4t primària.CONTINGUT:- El nom: comú i propi.- Ordenar paraules i frases.- El nombre: singular i plural.- El gènere: masculí i femení.- Utilització del diccionari.- Comprensió i expressió de textos.- L'article.- Els determinants: demostratius, possessius i numerals.- Famílies...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT LLENGUA: 5È
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Exercicis fonamentals per preparar l'entrada al 6è curs. Quadern de llengua.- El nom.- Ús del diccionari: ordenar paraules.- Síl·labes.- Els determinants.- Gènere i nombres.- Comprensió i expressió de textos variats.- El poema: la rima.- Rodolins.- Els diftongs.- L'adjectiu.- Paraules primitives, derivades, sinònimes i antònimes.- Sufixos i prefixos.- Els pronoms perso...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 6È
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  - Els quaderns de primària PONT Matemàtiques serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre. - Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exer...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PUENTE LENGUAJE: 3Rº
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PUENTE LENGUAJE: 5º
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PUENTE LENGUAJE: 1Rº
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT LLENGUA: 1R
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA
  Les lletres: vocals i consonants.- Lletres majúscules i minúscules.- Lletres, síl·labes i paraules.- Completar i ordenar síl·labes i paraules.- Sons de les vocals e i o.- Relació so - grafia.- Ús de: el / la / l' , els / les.- Ús de: un / una , uns / unes.- Comptar síl·labes.- Comprensió i expressió de textos senzills.- Una cosa - més d'una cosa.- Ús de: és / s...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT LLENGUA: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - Els quaderns de primària PONT Llengua serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre. - Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis;...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT LLENGUA: 4RT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - El nom : classes.- Concordança : det. - nom - adj.- El verb.- Pronoms personals.- Ús de connectors.- Separació i classificació sil·làbica.- L'oració.- Mots sinònims, antònims, compostos.- Mots primitius i derivats.- Frases fetes , onomatopeies.- Prefixos i sufixos.- Comprensió i producció de textos.- Normes ortogràfiques bàsiques :o Majúsculeso Apostrofacióo Co...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Consultar disponibilidad

  3,00 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 4RT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Operacions numèriques bàsiques : sumar, restar, multiplicar i dividir.- Càlcul mental.- Seriecions.- Recta, semirecta, segment i línies poligonals.- Recta paral·lela i recta perpendicular.- Propietats de la multiplicació : commutativa, associativa i element neutre.- Resolució i interpretació de problemes.- Mesures de longitud.- Classificació dels angles.- Mesures de ma...
  Consultar disponibilidad

  3,00 €


01 02 »