Condicions de venta

1. Naturalesa del contracte

A través d'aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per LA CAIXA D'EINES (a partir d'ara "la llibreria"). En aquells productes que la llibreria no disposi de existències en aquell moment, la seva intervenció es militarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar.se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat per el client, aquest podrà iniciar el tràmit per a la seva adquisició a través d'aquest portal web en base a les condicions establertes.

 

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se a la web com a cliente per a:

  • Canviar la clau d'accés al compte
  • Consultar l'estat de les comandes pendents.
  • Consultar o modificar les teves dades personals.

No és necessari registrar-se com a client per a:

  • Comprar.

Per a registrar-se com a client vostè haurà d'emplenar el formulari de registre a l'apartat "El meu compte" (s'hi accedeix des de la part superior dreta en el menú principal), o bé en qualsevol moment en que es sol·liciti la identificació d'accés (pàgina de "login").

La seva direcció d'e-mail i una contrasenya són les dades que l'identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccioni l'opció corresponent i l'hi enviarem a la seva bústia de correu.

Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, e-mail,...) o canviar la seva contrasenya entrant des de la mateixa opció "El meu compte" en el menú principal. Si es realitza una comanda, es tindran en compte per a aquella comanda les dades que estan registrades en aquell moment.
 

3. Com comprar

L'idioma en el que es realitzarà el contracte entre la llibreria i el client és en català o en castellà. Per a comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de clicar el botó de "comprar", s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions de enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les seves dades de registre seran les que es tindran en compte per a la realització de la compra des de la que es generarà un document electrònic que serà arxivat per la llibreria, aquest no serà accessible, tot i que sí que podrà accedir a la seva comanda. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser corregit abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte amb la llibreria per comunicar la incidència.

Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen a llibres que han estat donats d'alta en algun moment a la nostra llibreria i les dades que proporcionem es refereixen a aquell moment.
Per això, en els títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible", "esgotat", etc) la informació sobre la seva disponibilitat i preu serà facilitada per el distribuïdor i la llibreria es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client al distribuïdor. Un cop confirmada per aquest l'existència i el preu del producte, s'informarà per correu electrònic al client perquè procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d'aquesta web.

Els preus indicats a la nostra pàgina web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes realitzades des dels països que no pertanyen a la Comunitat Euopea, s'ha de deduïr de l'import total de la comanda, en llibres el 4% i en objectes i audiovisuals el 21% corresponent al IVA.

 

4. Avís de rebuda

Un cop formalitzada la compra, rebrà un avís de rebuda dins les 24h següents a la formalització on s'especifiquen les dades de la compra.

 

5. Opcions de pagament.

Vostè podrà escollir la opció de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Haurà d'accedir a "la meva compra" i triar en el menú desplegable quina de les opcions de pagament és la que desitja.

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte les dades d'enviament i facturació són les que consten a la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només és necessari introduir-les si són diferents de les d'enviament.

 

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament es sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda amb diferents productes intentarem agrupar-los en un sol enviament sempre que sigui possible i que això no endarrereixi en excés l'entrega.

El cost definitiu de l'enviament es facilita al client durant el procés de compra en el moment de la confirmació de les dades i sempre abans de confirmar la seva compra, Aquest import inclou l'IVA aplicable. En enviaments a països no comunitaris la llibreria no es farà càrrec en cap cas del pagament dels impostos, aranzels de duana o altres càrrecs.

 

8. Recollides

És possible recollir la comanda a la llibreria, dins l'horari establert i sempre que s'hagi rebut la confirmació que està disponible.

 

9. Entrega de la comanda i la factura.

La llibreria farà entrega de la corresponent factura al client en el moment de l'entrega de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es realitzarà en els 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el plaç d'entrega s'haurà de consultar prèviament amb la llibreria. El càrrec a  la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament.

 

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que es sol·liciten són sempre estrictament necessàries. La llibreria es compromet a no donar un altre ús a les dades que l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de la llibreria. El client pot en qualsevol moment accedir-hi des de la mateixa web per a modificar-les.

 

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per a consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar a l'opció "el meu compte" a la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-se (pàgina de "login") podrà accedir a la seva pàgina de comandes on trobarà els títols pendents endreçats per data de comanda i una indicació de l'estat de la comanda.

 

12. Cancel·lacions y desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faci efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet estigui enviat, ho considerarem una devolució.

Si vostè decideix exercir el seu dret a desistiment, haurà de complimentar el corresponent formulari de desistiment, indicant el número de comanda i retornant el producte per la mateixa via que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden fer fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que no hagin estat oberts ni utilitzats i conservin quan cal el precinte o embalatge original. Això no serà aplicable a la venta d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa no puguin ser objecte de devolució com per exemple els ebooks i demés articles inclosos a l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament van a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsits aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte en el producte entregat. En aquest cas la llibreria es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà carrac de les despeses de devolució i enviament. Si no es pogués fer el canvi, es reintegrarà l'import.
 

13. Jurisdicció Aplicable

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions presents contractuals, els Jutjats i Tribunals que en el seu cas coneixeran l'assumpte seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de la obligació o al domicili de la part compradora. Tot sense prejudici de la facultat del client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.