Búsqueda de LIBROS DEL AUTOR: nadal marti jose

12 resultados

 • 9 SET CÀLCUL 3A: SUMAR I RESTAR SENSE EMPORTAR-NE
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL COLOMÉ, JOSÉ
  - Els quaderns de matemàtique de primària Nou-set Càlcul treballen les operacions de la suma, resta, multiplicació i divisió.- Permeten un treball individualitzat i respecten el ritme particular de l'alumne/a.- En finalitzar el quadern, hi ha un autocontrol on l'alumne/a pot comprovar els seus avenços.- A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals...
  Disponible

  1,00 €

 • 9 SET CÀLCUL 4B: SUMAR I RESTAR EMPORTANT-NE
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL COLOMÉ, JOSÉ
  - Els quaderns de matemàtique de primària Nou-set Càlcul treballen les operacions de la suma, resta, multiplicació i divisió.- Permeten un treball individualitzat i respecten el ritme particular de l'alumne/a.- En finalitzar el quadern, hi ha un autocontrol on l'alumne/a pot comprovar els seus avenços.- A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals...
  Disponible

  1,00 €

 • PONT LLENGUA: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - Els quaderns de primària PONT Llengua serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre. - Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis;...
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PONT LLENGUA: 4RT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - El nom : classes.- Concordança : det. - nom - adj.- El verb.- Pronoms personals.- Ús de connectors.- Separació i classificació sil·làbica.- L'oració.- Mots sinònims, antònims, compostos.- Mots primitius i derivats.- Frases fetes , onomatopeies.- Prefixos i sufixos.- Comprensió i producció de textos.- Normes ortogràfiques bàsiques :o Majúsculeso Apostrofacióo Co...
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 2N
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 4RT
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Operacions numèriques bàsiques : sumar, restar, multiplicar i dividir.- Càlcul mental.- Seriecions.- Recta, semirecta, segment i línies poligonals.- Recta paral·lela i recta perpendicular.- Propietats de la multiplicació : commutativa, associativa i element neutre.- Resolució i interpretació de problemes.- Mesures de longitud.- Classificació dels angles.- Mesures de ma...
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PUENTE LENGUAJE: 2º
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PUENTE LENGUAJE: 4º
  MARTÍ FUSTER, ROSA MARÍA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • QUADEERN DE VACANCES: 1 ESO
  NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Consultar disponibilidad

  8,00 €

 • PONT LLENGUA: 6È
  NADAL COLOMÉ, JOSÉ / NADAL MARTÍ, ROSA MARIA / MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  - Els quaderns de primària PONT Llengua serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre.- Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis; ...
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PONT MATEMÀTIQUES: 6È
  NADAL COLOMÉ, JOSÉ / MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  2,75 €

 • PUENTE LENGUAJE: 6º
  NADAL COLOMÉ, JOSÉ / NADAL MARTÍ, ROSA MARIA / MARTÍ FUSTER, ROSA MARIA
  Consultar disponibilidad

  2,75 €